Canh đuôi xe ô tô không bị đâm khi đỗ xe

Nhiều bạn mới học lái xe ô tô b2 nên kinh nghiệm còn kém và có đôi lúc xử lý tình huống cũng như cách đỗ xe vào các chỗ chật hẹp kém. Vậy phải làm thế nào để tránh việc đỗ xe ô tô sao cho không bị đam vào xe khác. Nhất là phần đuôi xe là vị trí khó nhìn và dễ bị va...