Sân tập liên vết với Trung tâm VietCar: Sân tập Lê Văn Lương – Khuất di tiến – Thanh Xuân – Hà Nội.

VietCar tự hào là trung tâm uy tín và chất lượng số 1 Hà Nội với hệ thống sân tập trải khắp tạo điều diện tốt nhất để học viên tham gia khóa học tiện l ợi nhất.

Các khóa học lái xe ô tô hiện được trung tâm chuẩn bị cơ sở vật chất là tốt nhất với dòng xe đời mới và thầy dạy nhiệt tình. học viên khi tham gia khóa học sxđưuọc xếp lịch học mà học viên rảnh. Học lái xe ô tô b2, c tại việt Car là sự lựa chọn sáng suốt của học viên.

  • Trung tâm đảm bảo không phát sinh chi phi trong khóa học lái xe ô tô.
  • Mỗi học viên sẽ được sắp xếp 1 thầy 1 trò
  • Tham gia khóa học lái xe ô tô học viên được chọn địa điểm học gần nhà.

Các khóa học tại trung tâm thi bằng alsi xe Vietcar:

Xem thêm tại: http://vietcar.org

Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì?

comments